Innlandet Høyres utkast til fylkestingsprogrammet 2023-2027

Programkomiteen i Innlandet Høyre har utarbeidet sitt utkast av fylkestingsprogrammet for perioden 2023-2027.

Programutkastet sendes nå ut på høring, hvor alle har muligheten til å komme med innspill til programmet. Fristen for å sende innspill er fredag 27.01.2023 klokken 12:00.

For å sende inn innspill må du benytte deg av «Skjema_for_innspill» som ligger nederst på denne siden. Oppgi sidetall, linjenummer og hvem som har fremmet forslaget (se skjema). Skjemaet sendes til programkomiteens sekretær, Jørgen Lishagen på mail; jorlis@hoyre.no.

Programkomiteen har bestått av:
Hanne Alstrup Velure (Lesja Høyre)
Gjertrud Nordal (Stange Høyre)
Joakim Ekseth (Elverum Høyre)
Vegard Riseng (Nord-Aurdal Høyre)
Anders Nyhuus (Trysil Høyre)
Sadug Alfeli (Kongsvinger Høyre)
Ristin Mortensson (Engerdal Høyre)
Maren Kværness Halberg (Rendalen Høyre)
Karl Thomas Normann Tvete (Nord-Fron Høyre)
Kristian Gregor Rønningen (Lillehammer & omeng Unge Høyre)
Arne Johan Sigstad (Elverum Høyre/ Sør-Østerdal Senior Høyre)