Kontakt

Adresse

v/ Kåre Mjåland, Ranestadveien 56
4730 VATNESTRØM

Leter du etter en spesiell person?

Se våre politikere

Om Iveland Høyre

Iveland Høyre ledes av May Britt Topland

Iveland Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet. Samfunnet består av mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Høyre mener at mangfold og forskjellighet er en kilde til utveksling av ideer, fornyelse og kreativitet.

Les mer om vår politikk og hjertesaker