Fritt skolevalg

Høyre forventer et fritt og opplyst valg av ungdomsskole

Da skolebehovsplanen ble vedtatt i desember 2021 var et av Høyre sine gjennomslag at «Rådmann skal gi opplysninger om fritt skolevalg og valgmulighetene i god tid før overgang til ungdomsskolen…»

Nå er datoen 5. mai, og elevene som skal begynne på ungdomsskolen neste år har fortsatt ikke fått informasjon om skoletilbudet ved Austmarka Ungdomsskole eller Kongsvinger Ungdomsskole.

Jeg er skuffet over at et politisk vedtak ikke blir fulgt opp, og krever at rådmannen raskt setter i gang tiltak som sikrer at valget av ungdomsskole blir både fritt og opplyst.

Øyvind Randmæl-Warpe, Gruppeleder i Kongsvinger Høyre

Fritt skolevalg i ungdomsskolen er viktig for Høyre i Kongsvinger. Det gjør det mulig for elever som bor på Austmarka kan velge å gå på Kongsvinger Ungdomsskole og at elever som bor andre steder i kommunen kan gå på Austmarka. Skolene har ulike styrker, og da må elevene få informasjon om dette.

Høyre krever nå handling fra rådmannen og at man gjør tiltak for å neste år gi foreldre og elever informasjon om fritt skolevalg og de to alternativene i god tid, slik vedtaket fra et samlet kommunestyre tilsier.