Program 2023-2027

Om du var ordfører i Kongsvinger; hva ville du gjort?

Neste år er det igjen kommunevalg og Kongsvinger Høyre ønsker innspill om hva som er viktig for deg.

Har du gode ideer eller innspill til politikkområder – ta kontakt med oss her: https://www.facebook.com/KongsvingerHoyre