7 grunner til at Høyre er best for distriktene

Verdiene må skapes før de kan deles, samfunnet må bli mindre byråkratisk og mer makt må overlates til lokalsamfunnene.

Vi har styrket kommuneøkonomien hvert år

Siden regjeringsskiftet i 2013 har kommunenes frie inntekter blitt økt med hele 30 milliarder kroner.

Det bygges mer vei i distrikts-Norge

Samferdselsbudsjettet er økt med over 75 prosent etter at Høyre kom i regjering.

Flere lokale arbeidsplasser

Høyre i regjering legger til rette for at bedrifter kan skape lokale arbeidsplasser ved å senke skatter og avgifter for bedrifter og privatpersoner

Flere statlige arbeidsplasser flyttes ut av Oslo

Vi vil benytte den kompetansen som finnes over hele landet, og har satt i gang arbeidet med å flytte 630 statlige arbeidsplasser fra Oslo og til distriktene. Dette er langt flere enn de 240 arbeidsplassene de rødgrønne flyttet ut.

Mindre statlig overstyring

Vi gir større handlingsrom til lokalsamfunn og enkeltmennesker med mindre statlig overstyring

Større kommuner gir bedre tjenester

Vi gjennomfører en historisk kommunereform som skal sikre bedre velferdstjenester og sterkere lokaldemokrati

Kunnskap og kompetanse

Vi er kunnskapspartiet og vi styrker yrkesfagenes posisjon. Vi har økt lærlingstilskuddet og bruker flere lærlinger ved store, offentlige prosjekter

Les om Høyres distriktspolitikk