Å forsvare et land.

Beredskap handler om å være forberedt på det uforutsette. Om å være klar når krisen inntreffer.

Verden har blitt mer uforutsigbar

Vi ser et mer selvhevdende Russland, økende stormaktrivalisering, terrorisme og flere digitale angrep. Forsvaret må styrkes for å håndtere utviklingen.

Det er ikke lenge siden 9. april

Det er 80 år siden andre verdenskrig kom til Norge. Hvis det var èn ting vi lærte av det, så var det at vi ikke kan stå alene.

Norge er NATO i nord

I over 70 år har NATO skapt fred, trygghet og sikkerhet. Norge er, og skal fortsette å være en troverdig partner for våre allierte i NATO.

Vi fortsetter oppbyggingen av Forsvaret

graf
Da vi tok over begynte et langsiktig arbeid med å styrke Forsvaret. Etter at vi kom i regjering har vi økt forsvarsbudsjettet med rundt 30%. Fra 2021-2028 legges det opp til en budsjettøkning på 16,5 mrd kroner.

Den nye langtidsplanen for Forsvaret

Vi trenger flere i Forsvaret og øker bemanningen. Vi trenger flere dyktige soldater på bakken, og styrker derfor Hæren. Våre havområder er viktigere enn noen gang, og derfor styrker vi slagkraften til sjøs. Samlet øker vi evnen til å bekjempe alvorlige angrep mot samfunnet vårt.

Fra 2021-2028 legges det opp til en budsjettøkning på 16,5 mrd kroner. Det blir 2200 flere ansatte, 3000 flere vernepliktige og 1000 flere reservister.

Fra røde tall til et troverdig forsvar

Vi må ha et forsvar i fremtiden som kan møte sammensatte utfordringer og støtte samfunnet gjennom ulike kriser. Vi trenger også et troverdig forsvar som bærer sin del av byrden i en troverdig og robust allianse.
Slik bygger vi opp Forsvaret