Pasientens helsetjeneste

Ingen beslutning bør tas om deg – uten deg, derfor skaper Høyre pasientens helsetjeneste.

Leve hele livet

Det svikter for ofte på de viktige områder i eldreomsorgen. Ernæring, helsehjelp, aktivitet og fellesskap. Derfor starter vi kvalitetsreformen for eldre – Leve hele livet.

Raskere behandling

Du fortjener en helsetjeneste med større valgfrihet og kortere ventetid.

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Et stort løft for barn og unges psykiske helse

God psykisk helse er viktig for god livskvalitet. Derfor må innsatsen settes inn tidligst mulig, før problemene vokser seg for store. Høyre vil at barn og unge skal få raskere hjelp.

Trygge pårørende

Pårørende er ofte pasientens viktigste støtte og en kjær ressurs. Derfor vil Høyre at pårørende skal være med å bestemme hvilket tilbud som er det beste for sin ektefelle, foreldre, barn eller venn.

Pakkeforløp for kreft

Stadig flere overlever kreft, men den usikkerheten som kreftpasienter, familie og venner opplever er svært vanskelig. Vi har innført pakkeforløp for kreft for å gi forutsigbarhet, bedre informasjon og god medvirkning når du først har blitt syk. Høyre vil utvikle pakkeforløp for flere sykdommer, så også disse pasientene kan få kortere ventetid og trygg behandling.

Ingen pasienter skal være kasteballer i helsesystemet. Høyres løsninger skal gi dem trygghet, forutsigbarhet og mulighet til å mestre eget liv.

Bent Høie
Les mer om pasientens helsetjeneste
Hans Kristian Thorbjørnsen