police-wide-3

Nærpolitireformen


De neste årene vil Norge gradvis få et bedre og mer moderne politi. Nærpolitireformen er en langsiktig plan for utvikling av politiet i perioden frem mot 2020.
kart1

Politireformen i ditt distrikt