rustet-for-smal

Rustet for morgendagens kriminalitetsbilde

Det er mange tiår siden den siste store reformen av politiet, men bare de siste årene har kriminalitetsbildet endret seg dramatisk. Stadig mer kriminalitet foregår på nett. Banken kan bli ranet uten at noen fysisk bryter seg inn.

Et komplisert kriminalitetsbilde gjør at hvert politidistrikt må ha den riktige kompetansen. Blir du utsatt for overgrep skal du møte et politi som har håndtert lignende episoder før. Blir du utsatt for ID-tyveri skal du få hjelp. Har nakenbilder av nær familie blitt spredt på nettet, så skal politiet være i stand til å håndtere situasjonen. Det vi får nå, er høy-kompetente, teknologisk politidistrikter som er rustet til å håndtere slikt, uansett om det skjer i Svolvær eller Hønefoss.

Det beste med at politiet blir rustet for morgendagens kriminalitetsbilde er likevel at du og jeg kan sove tryggere om natten.