Fra kontortid til responstid

De neste årene vil Norge gradvis få et bedre og mer moderne politi. Nærpolitireformen er en langsiktig plan for utvikling av politiet i perioden frem mot 2020. Det beste med å bruke penger på politiet er at du kan sove tryggere om natten.

Mer politi i gatene

Over 1300 flere politifolk gjør deg og meg tryggere

Foto: Julie Kristiansen Johansen

Politiet jobber bedre

Fra diktafon til iPhone. Fra kart og kompass til iPad.

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Rustet for morgendagens kriminalitet

Den siste store reformen var på 50-tallet. Det er nesten 70 år siden.

Bedre samarbeid mellom forsvar og politi

Både forsvaret og politiet skal sørge for at du og jeg sover trygt om natta. Vi har gjort det lettere for dem å samarbeide.

Les mer om nærpolitireformen
Foto: Erik-Anant Stedjan Narayan / Forsvaret