10 ting regjeringen har gjort for Akershus

For Høyre har det alltid vært viktig å støtte opp om mennesker for at flest mulig skal kunne forsørge seg selv og bidra til samfunnet. I nesten seks år har Høyre i regjering tatt mange initiativer for å få til dette.

E6 (Europavei)

Regjeringen har bevilget milliardbeløp til oppgradering og rehabilitering fra regjeringen tiltrådte til i dag

Bedre og tryggere veier

35,9 milliarder til veiutbygging i Akershus i 2018

Et tryggere Norge

Regjeringen bygger nytt beredskapssenter på Taraldrud. Her skal de spisseste troppene i Norge samles, øve og styrke norsk beredskap.

Mer jernbane

Follobanen er under bygging - og den vil spare mange tid til og fra jobb.

Nytt bygg til NMBU

NMBU fikk bevilget 1,1 milliarder kroner til nytt bygg i 2019.

Mobbeombud i Akershus

Ingen barn skal bli mobbet på skolen. Vi har fått 500.000 kroner til mobbeombud i Akershus.

Utbygging av Oslo lufthavn Gardermoen

Ny terminal på Oslo lufthavn Gardermoen åpnet i 2017

Ny og utvidet E18

Arbeidet med ny og utvidet E18 har vært en prioritet samferdselssatsing fra regjeringens side.

Fornebubanen

Arbeidet med Fornebubanen er i gang – dette var det første borgerlige fellesløftet i 2013, og her har regjeringen levert.

X-games

15 millioner til X-games i 2019. Arrangementet vil foregå på Fornebu og i Oslo.

Vi tror på Viken

Høyre har fått gjennomslag for politikken sin fordi vi samarbeider med andre og har respekt for dem vi samarbeider med. Høyre skal fortsette å være kritiske til det som ikke fungerer i samfunnet og fortsette å reformere.

Når vi sier at vi skal investere i mennesker, må vi legge til rette for de som skaper sin egen arbeidsplass slik at de kan bruke tiden på å skape enda flere jobber.

Gå til Viken Høyre