10 ting regjeringen har gjort for Buskerud

For Høyre har det alltid vært viktig å støtte opp om mennesker for at flest mulig skal kunne forsørge seg selv og bidra til samfunnet. I nesten seks år har Høyre i regjering tatt mange initiativer for å få til dette.

Nytt sykehus i Drammen

Etter årevis med ørkenvandring under de rødgrønne har det nå endelig blitt slått fast at det kommer et nytt sykehus i Drammen.

Det nye sykehuset skal være lokalsykehus for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken. Det skal blant annet etableres stråleterapi og ha integrerte lokaler for psykiatri.

Viktige veiprosjekter i Buskerud

E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum. E16 Bjørum – Skaret. E134 Damåsen – Saggrenda. Rv 23 Dagslett–Linnes.

Etter Høyre kom inn i regjering har det skjedd et taktskifte i samferdselspolitikken.

Flere politifolk

Antallet ansatte i Sørøst Politidistrikt har siden 2013 økt fra 1522 til 1569 ansatte.

Bedre jernbane

Dette gjør at vi får en smartere organisering av sektoren og kan bygge mer jernbane i hele landet.

Bevilgningene til jernbane har økt betydelig etter at Høyre kom inn i regjering. Samtidig gjennomfører vi en omorganisering av jernbanesektoren for å få mer jernbane ut av hver krone.

Foto: NSB/VY

Kunnskap og mestring i skolen

Med Høyre i Kunnskapsdepartementet har kunnskap og kompetanse fått økt prioritet. Det har aldri vært flere søkere til lærerutdanningen. Barnehagene i Buskerud har fått til sammen 25,1 mill. kroner til flere ansatte.

Rekordmange lærere har fått videreutdanning. Bare i Buskerud har 1552 lærere fått videreutdanning fra 2014 til 2018 og antall godkjente søknader har økt med 69 prosent i perioden.

Flere lærlingsplasser

Vi har gjort mye for å gjøre det lettere for elever i Buskerud å få en relevant læreplass.

Lærlingtilskuddet har økt med 21 000 kroner per kontrakt. Skjerpet kravet om bruk av lærlinger for å vinne offentlige anbud. Innført en merkeordning for lærebedrifter. Laget en strategi som skal øke antall lærlinger i statlige virksomheter. Signert en ny samfunnskontrakt med partene i arbeidslivet for flere læreplasser.

Universitetet i Sørøst-Norge

Bevilgningene til forskning og høyere utdanning har blitt trappet opp etter «hvileskjæret» under de rødgrønne. Buskerud har fått et universitet etter at det som tidligere het Høgskolen i Sørøst-Norge ble godkjent som universitet.

Universitetet har omtrent 18 000 studenter og 1 600 ansatte fordelt på studiestedene Drammen, Vestfold, Kongsberg, Ringerike, Bø, Notodden, Porsgrunn og Rauland.

Bedre tjenester

God kommuneøkonomi er sentralt for at kommunene kan levere gode tjenester innen helse, skole og kultur.

Med Høyre i regjering har kommunene fått økte overføringer og gode driftsresultater som følger av høye skatteinntekter. Dette har også kommet kommunene i Buskerud til gode.

Stopp utslippene - ikke utviklingen

Totalt har 216 prosjekter i Buskerud fått 560 millioner kroner i støtte fra Enova med Høyre i regjering. Dette har resultert i en energireduksjon på 410 GWh.

Blant annet har det blitt gitt støtte til etablering av et demonstrasjonsanlegg for biobasert kullsubstitutt på Ringerike, hurtigladere til elbusser i hele Buskerud, innfasing av elektriske busser i Drammensområdet og landstrøm ved Drammen havn.

Bedre kollektivtransport

Gjennom belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene har Buskerud fylkeskommune og kommunene Drammen, Kongsberg, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker fått til sammen 474 millioner kroner til finansiering av tiltak for bedre kollektivtransport.

Vi tror på Buskerud

Høyre har fått gjennomslag for politikken sin fordi vi samarbeider med andre og har respekt for dem vi samarbeider med. Høyre skal fortsette å være kritiske til det som ikke fungerer i samfunnet og fortsette å reformere.

Når vi sier at vi skal investere i mennesker, må vi legge til rette for de som skaper sin egen arbeidsplass slik at de kan bruke tiden på å skape enda flere jobber.

Gå til Viken Høyre