10 ting regjeringen har gjort for Finnmark

For Høyre har det alltid vært viktig å støtte opp om mennesker for at flest mulig skal kunne forsørge seg selv og bidra til samfunnet. I nesten seks år har Høyre i regjering tatt mange initiativer for å få til dette.

Porsangermoen leir og ny bataljon

Gjenoppbygging av Porsangermoen leir og etableringen av en ny Porsanger bataljon.

Nytt sykehus i Kirkenes

Åpnet i 2018. Kostnad 1,56 milliarder kroner

Nytt sykehus i Hammerfest

Kostnadsramme 1,9 milliarder kroner!

Utvikling av strømnettet

Utvikling av strømnettet i Finnmark (420 kV linje). Estimert kostnad opp mot 3,9 milliard (første byggetrinn 2015, videre utbygging vedtatt i 2019)

Fjernet bomstasjoner

Gjort E6 vest for Alta bompengefri

Ny bro

E6 Tana bru ventes åpnet desember 2019

Skarvbergtunellen åpnes i 2021

E69 Skarvbergtunellen, total kostnad 919 millioner kroner, åpnes i 2021

Forsvaret styrkes

Etableringen av Finnmark landforsvar (FLF), herunder styrkning av HV og bedre samordning mellom HV og Hæren i Finnmark.

Samisk nasjonalteater

Nytt samisk Nasjonalteater i Kautokeino sammen med ny videregående skole

Nytt museum i Vadsø

Regjeringen har bevilget midler til nytt museum i Vadsø i 2019.

Vi tror på Finnmark

Høyre har fått gjennomslag for politikken sin fordi vi samarbeider med andre og har respekt for dem vi samarbeider med. Høyre skal fortsette å være kritiske til det som ikke fungerer i samfunnet og fortsette å reformere.

Når vi sier at vi skal investere i mennesker, må vi legge til rette for de som skaper sin egen arbeidsplass slik at de kan bruke tiden på å skape enda flere jobber.

Gå til Troms og Finnmark Høyre