10 ting regjeringen har gjort for Møre og Romsdal

For Høyre har det alltid vært viktig å støtte opp om mennesker for at flest mulig skal kunne forsørge seg selv og bidra til samfunnet. I nesten seks år har Høyre i regjering tatt mange initiativer for å få til dette.

Høgskolereformen har gjort Ålesund til universitetsby

Fotografi fra SiT

Utbygging av infrastruktur

Møreaksen er et stort og viktig gjennomslag, E136 ut av Åndalsnes, oppstartsmidler til E39 Halsa-Kanestraum for å nevne noen.

Regjeringen har sørget for å få asfaltert, vedlikeholdt og at fergetilbudet er økt og sørget for at en rekke store forbedringer av europavegene i fylket.

Flere politifolk

Møre og Romsdal har siden oktober 2013 fått 70 nye stillinger i politiet

Bedre tilrettelegging for oppdrettsnæringen

Møre og Romsdal fikk i 2018 utbetalt til sammen 228 millioner fra Havbruksfondet

Norges første marine vitensenter

Ålesund får Norges første marine vitensenter, Atlanterhavsparken Ålesund Akvarium.

Flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo

Regjeringen har sørget for nye statlige arbeidsplasser i hele landet.

Kristiansund har fått 70 nye statlige arbeidsplasser ved nyetablering av Politiets lønns- og regnskapssenter

Nytt akuttsykehus

Det er vedtatt å bygge et nytt felles akuttsykehus på Hjelset

Flere, nye studentboliger

Det er gitt tilskudd til 549 nye studentboliger, fordelt på Volda, Ålesund og Molde

Norges første klynger på internasjonalt toppnivå

Norges første klynger på internasjonalt toppnivå er den maritime klyngen Blue Maritime.

Den økte satsingen på klyngeprogrammet er en viktig del av innovasjons- og næringspolitikken

Nytt opera- og kulturhus

Det er vedtatt å bygge nytt opera- og kulturhus i Kristiansund

Vi tror på Møre og Romsdal

Høyre har fått gjennomslag for politikken sin fordi vi samarbeider med andre og har respekt for dem vi samarbeider med. Høyre skal fortsette å være kritiske til det som ikke fungerer i samfunnet og fortsette å reformere.

Når vi sier at vi skal investere i mennesker, må vi legge til rette for de som skaper sin egen arbeidsplass slik at de kan bruke tiden på å skape enda flere jobber.

Gå til Møre og Romsdal Høyre