10 ting regjeringen har gjort for Nordland

For Høyre har det alltid vært viktig å støtte opp om mennesker for at flest mulig skal kunne forsørge seg selv og bidra til samfunnet. I nesten seks år har Høyre i regjering tatt mange initiativer for å få til dette.

Nye og bedre veier i Nordland

I Nasjonal transportplan 2018 til 2019 er det foreløpig fordelt 26,75 milliarder kroner til prosjekter i Nordland,

Nordlandsbanen og Ofotbanen

Regjeringen gjør oppgraderinger og fornyingsarbeider på Nordlandsbanen og Ofotbanen.

Blant annet ras- og nedbørssikring, forlengelse av krysningsspor på Oteråga på Nordlandsbanen, nytt krysningsspor ved Djupvik på Ofotbanen, kapasitetsøkning på Narvik stasjon og omformerstasjon i Narvik

Foto: NSB / Øivind Haug

Nasjonalt kompetansesenter

Opprettet et nasjonalt kompetansesenter for oljevern og marint miljø i Svolvær, Lofoten

Nytt sykehus i Narvik

Bytte nytt sykehusbygg og samle tilbudet innen fysisk og psykisk helse og rusbehandling. Låneramme på 1,72 mrd. kroner og bevilgning på 118 mill. kroner i 2019.

Kampflybase på Evenes

Evenes blir hovedbase for nye maritime patruljefly og fremskutt base for F 35-kampfly.

Brannskole på Tjeldsund

Det er vedtatt og bevilget midler til ny fagskole ved Norges brannskole på Fjelldal i Tjeldsund. (Åpningen er utsatt pga. behov for ny infrastruktur)

Helgeland museum

Det er også bygd et museum i Bodø, nasjonalt jektefartsmuseum til en verdi av om lag 100 millioner kroner (30 fra stat) i tillegg til at kulturrådets museumsfaglige avdeling har blitt lagt hit.

Ombygging av sagbruk til nytt museumsanlegg i det vernede trehusmiljøet langs Sjøgata i Mosjøen. Pris: 32,5 mill. kroner

Nasjonalbiblioteket og Arkivverket

Nytt sikringsmagasin og arkivmagasin i fjellet for Nasjonalbiblioteket og Arkivverket i Rana.

Brønnøysundregistrene

Ny registerplattform for Brønnøysundregistrene i Brønnøysund. Pris: Over 1 mrd.

Vi tror på Nordland

Høyre har fått gjennomslag for politikken sin fordi vi samarbeider med andre og har respekt for dem vi samarbeider med. Høyre skal fortsette å være kritiske til det som ikke fungerer i samfunnet og fortsette å reformere.

Når vi sier at vi skal investere i mennesker, må vi legge til rette for de som skaper sin egen arbeidsplass slik at de kan bruke tiden på å skape enda flere jobber.

Gå til Nordland Høyre