10 ting regjeringen har gjort for Østfold

For Høyre har det alltid vært viktig å støtte opp om mennesker for at flest mulig skal kunne forsørge seg selv og bidra til samfunnet. I nesten seks år har Høyre i regjering tatt mange initiativer for å få til dette.

Flere nye arbeidsplasser

Vi skaper et bærekraftig velferdssamfunn. Bedriftene og offentlige virksomheter har etablert 4.577 flere arbeidsforhold i Østfold siden 2016.

Nye næringer

Regjeringen har gitt tillatelse til oppdrettsanlegg på land, på Øra i Fredrikstad. Vi har etablert flere statlige arbeidsplasser i Østfold:

Blant annet Statlig klareringsmyndighet i Moss, Dekommisjoneringssenteret i Halden, flere nye fengselsplasser i Mysen og Barnehuset i Moss. I tillegg til dette har NAV, Skatteetaten og Statens Vegvesen etablert flere nye arbeidsplasser i fylket.

Kunnskap og mestring i skolen

Regjeringen fortsetter satsingen på økt lærertetthet i 1.-10.-trinn. Vi bevilger 66,6 millioner kroner i øremerket tilskudd til kommunene i Østfold.

Flere lærere i Østfold har fått videreutdanning. Totalt er 1.459 søknader godkjent siden 2014. I 2018 godkjente vi 261 flere søknader enn i 2014, det er en økning på 181 %!

Redusere barnefattigdom

Regjeringens politikk støtter opp om barnefamiliene. For å sikre at alle barn og unge får en trygg og god oppvekst, er det sosiale sikkerhetsnettet rundt familiene styrket på en rekke områder.

For eksempel har vi innført rimeligere barnehageplass for familier med lav inntekt. Vi har også innført en nasjonal ordning med gratis kjernetid i barnehagen for alle barn i familier med lav inntekt fra barna er tre år, fra august gjelder dette også for toåringene.

Mer kultur i Østfold

Gjennom den vedtatte kulturmeldingen har regjeringen stadfestet kulturens plass og betydning ute i kommuner og fylker.

Vi har også bevilget 9 millioner (5 mill i 2019 og 4 mill i fremtidig tilsagn) til ombygging av Nye Væveri i Halden som fellesmagasin for å ivareta samlingen til Østfoldmuseene bedre.

Forsvar og beredskap

Regjeringen har sikret en betydelig militær tilstedeværelse på Rygge.

Vi har økt trening med Heimevernet i Østfold, og gjennomført en stor NATO-øvelse i 2018. Vi har sikret beredskapen for spesialstyrkene og politiet med tilhørende aktivitet gjennom å flytte 15 Bell 412-helikopter til Rygge flystasjon.

Miljø og klima

Klimaendringene er en av de største utfordringene i vår tid. Det kan bare løses gjennom internasjonalt samarbeid. Ved å sørge for at forurenser betaler skapes det markeder for teknologi.

Samtidig bidrar regjeringen til å utvikle lav- og nullutslippsløsninger ved å prioritere forskning og innovasjon. Målet er større enn bare å kutte utslipp i Norge, det er å være er grønt laboratorium for å skape og bruke grønn teknologi som kommer verden til gode.

Grønn transport

De siste årene har Sarpsborg og Fredrikstad fått 116 millioner kroner til bedre kollektivtransport gjennom belønningsavtalen.

RV19 gjennom Moss er for første gang tatt inn i Nasjonal transportplan. De neste årene bygger vi en ny dobbeltsporet jernbane gjennom Moss, Råde, Fredrikstad, Sarpsborg og videre til Halden. Det reduserer reisetiden til Oslo, og gjør det mulig å ha flere avganger i timen.

Landbruk

Regjeringen håndterte tørkesituasjonen sommeren 2018 på en god måte og ga bøndene erstatning for ødelagte avlinger.

I 2019 har vi fremforhandlet en jordbruksavtale som næringen er fornøyd med.

Sterkere kommuneøkonomi

Kommunesektoren har hatt en sterk realvekst i sine frie inntekter under denne regjeringen, og har et godt økonomisk fundament

Regjeringen foreslår å gi kommunene 1 til 2 milliarder mer i frie inntekter i 2020.

Vi tror på Østfold

Høyre har fått gjennomslag for politikken sin fordi vi samarbeider med andre og har respekt for dem vi samarbeider med. Høyre skal fortsette å være kritiske til det som ikke fungerer i samfunnet og fortsette å reformere.

Når vi sier at vi skal investere i mennesker, må vi legge til rette for de som skaper sin egen arbeidsplass slik at de kan bruke tiden på å skape enda flere jobber.

Gå til Viken Høyre