10 ting regjeringen har gjort for Rogaland

For Høyre har det alltid vært viktig å støtte opp om mennesker for at flest mulig skal kunne forsørge seg selv og bidra til samfunnet. I nesten seks år har Høyre i regjering tatt mange initiativer for å få til dette.

Pilotanlegg på Hydro Karmøy

Regjeringen har satset stort på at Enova skal bidra til at industrien kan utvikle nye klimavennlige teknologiske løsninger.

Støtteordningene har gitt Hydro Karmøy 1,5 milliarder kroner til et pilotanlegg for energi- og klimaeffektiv aluminiumsproduksjon.

Nytt sykehus i Stavanger

Ved å gi penger til nytt sykehus i Stavanger sikrer vi at befolkningen i Rogaland får et godt og trygt sykehustilbud i fremtiden.

Det nye sykehuset skal ligge på Ullandhaug og er ca. 100 000 kvm. Alle rom er enerom med bad, og første del skal være klar i 2023.

SUS2023/Nordic Office of Architecture

Ryfast

Høsten 2019 skal Ryfast stå klart. Det er et nettverk av tunneler som binder sammen Stavanger og Ryfylke. Ryfast blir delt inn i tre tunneler: Hundvågtunnelen, Ryfylketunnelen og Eiganestunnelen.

Dette gjør at man skal kunne kjøre fra Stavanger til Tau på 20 minutter. Staten har brukt 968 millioner kroner på prosjektet. Resten betales av bompenger og tilskudd fra fylkeskommunen, kommuner og næringsliv.

Norconsult/Statens vegvesen

2849 lærere er blitt bedre

Regjeringen har gitt 2 849 lærere i Rogaland videreutdanning. Lærere som har tatt videreutdanning mener elevene deres lærer mer, og at de selv har blitt mer engasjerte og bedre til å undervise

Å videreutdanne flere lærere er et viktig tiltak for å sikre at flere elever får tidlig og god oppfølging.

Nytt akuttsykehus

I statsbudsjettet for 2018 la vi til rette for utbygging og modernisering av sykehuset i Haugesund. Dette vil komme både pasienter og ansatte til gode.

Både akuttmottak, sentraloperasjon, føde, obs-post, akuttpost psykisk helsevern/rus skal etter planen flyttes i nytt bygg fra 2020.

Helse Fonna

Nysnø - fornybarfondet

Regjeringens statlige fornybarfond «Nysnø» skal ligge i Stavanger. Nysnø skal bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom investeringer og på den måten bygge fremtidens lavutslippssamfunn.

På sikt skal fondet forvalte opp til 20 milliarder kroner og kan gi jobb til alt mellom 20 og 120 personer.

Rogfast vil knytte Rogaland tettere sammen

E39 får verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel, og vil redusere reisetiden mellom Stavanger og Bergen med 40 minutter.

50 studieplasser i IKT ved UiS

Det er mange bedrifter med behov for digital kompetanse. Derfor økte vi bevilgningen til Universitetet i Stavanger i budsjettet for 2018 slik at de kunne opprette 50 nye studieplasser i IKT.

Flere togavganger mellom Stavanger og Oslo

Gjennom investeringer i jernbanen har antall avganger i hver retning mellom Oslo og Stavanger økt fra fire til sju. Dette gjør det enklere å reise mellom de to byene.

Undersøkelseskommisjon for alvorlige hendelser

Den nye kommisjonen som skal undersøke alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenester er lagt til Stavanger.

Undersøkelseskommisjonen skal undersøke alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten for å få mer kunnskap om hva som skjedde og årsakene til hendelsen..

Vi tror på Rogaland

Høyre har fått gjennomslag for politikken sin fordi vi samarbeider med andre og har respekt for dem vi samarbeider med. Høyre skal fortsette å være kritiske til det som ikke fungerer i samfunnet og fortsette å reformere.

Når vi sier at vi skal investere i mennesker, må vi legge til rette for de som skaper sin egen arbeidsplass slik at de kan bruke tiden på å skape enda flere jobber.

Gå til Rogaland Høyre