10 ting regjeringen har gjort for Troms

For Høyre har det alltid vært viktig å støtte opp om mennesker for at flest mulig skal kunne forsørge seg selv og bidra til samfunnet. I nesten seks år har Høyre i regjering tatt mange initiativer for å få til dette.

Nye og bedre veier

E6 Indre Nordnes – Skardalen 138 millioner i 2019, 240 millioner i 2018 og 318 millioner i 2017.

Bedre og sikrere tunneler

E6 – tunnelrehabilitering – 402 millioner kroner

Mer politi i gatene

Politidekningen har økt fra 1,5 politifolk pr 1000 til 1,87

Bedre forsvar

Styrket hæren i Indre Troms. Herunder fullført innkjøp av stormpanservogner CV90 (første levering februar 2015 – total kostnad over 10 milliarder kroner)

Forskning

Bygging av nytt isgående forskningsfartøy (Kronprins Haakon) med base i Tromsø.

Styrket Hæren

Økt driftsmidlene til Hæren slik at den tar igjen etterslepet på vedlikehold og lagre. Dette skjedde blant annet gjennom «øvelse vedlikehold» i 2017.

Vei i hele landsdelen

E10/rv 85 Tjeldsund - Gullesfjordbotn – Langvassbukt – 8,7 milliarder kr

Senter for hav og arktiske spørsmål

Etablert et senter for hav og arktiske spørsmål i Tromsø

Tromsø museum

Startet prosessen med nytt bygg for Tromsø museum

PET-senter

Etablering av et PET-Senter i Tromsø med en låneramme på 375 millioner kr (2015)

Vi tror på Troms

Høyre har fått gjennomslag for politikken sin fordi vi samarbeider med andre og har respekt for dem vi samarbeider med. Høyre skal fortsette å være kritiske til det som ikke fungerer i samfunnet og fortsette å reformere.

Når vi sier at vi skal investere i mennesker, må vi legge til rette for de som skaper sin egen arbeidsplass slik at de kan bruke tiden på å skape enda flere jobber.

Gå til Troms og Finnmark Høyre