10 ting regjeringen har gjort for Vest-Agder

For Høyre har det alltid vært viktig å støtte opp om mennesker for at flest mulig skal kunne forsørge seg selv og bidra til samfunnet. I nesten seks år har Høyre i regjering tatt mange initiativer for å få til dette.

Bedret helsetilbudet

Nytt psykiatribygg til 850 millioner kroner ved Sørlandet sykehus.

Fotografi fra SiT

Utbygging av infrastruktur

Rask utbygging av E18 Arendal-Tvedestrand og E39 Kristiansand-Lyngdal gjennom etableringen av kompetansemiljøet,med tilhørende arbeidsplasser, Nye veier i landsdelen.

Flere politifolk

Økt trygghet med 87 nye politistillinger i Agder politidistrikt

Sikret rassikring

Sikret rassikring på Rv42 mellom Evje og Tonstad, og utbygging og vedlikehold av Rv9 opp Setesdal med mål om gul stripe til Hovden

Nye arbeidsplasser

Etablert nye arbeidsplasser med nytt kvinnefengsel på Evje, og to fengsler med til sammen 300 fengselsplasser i Froland og Mandal

Rekruttering til næringslivet og forskning

Styrket rekrutteringsgrunnlaget for næringsliv og akademia, gjennom finansieringen av forskningslaboratoriene Mechatronic Innovation Lab (MIL) og Cair, ved UiA Grimstad

Kunnskap og mestring i skolen

Bedret skoletilbudet i regionen gjennom å finansiere etableringen av flere nye folkehøyskoler: Kristiansand folkehøyskole, Skap folkehøyskole i Mandal, Folkehøgskulen Helse i Evje og Hornnes

Bredbånd

Sikret digital infrastruktur på Sørlandet med 100 millioner kroner til utbygging og sikring av fiberkapasitet

Havet er fremtiden

Styrket Sørlandets maritime næring med utbedring av innseiling til Farsund og tømmerhavn i Strømsvika havn og Eydehavn

En god oppvekst

Økt satsing på utsatte barn og unge gjennom midler til Stine Sofies stiftelse, snakkommobbing.no, Foreningen for barnepalliasjon og 35 studieplasser for master i barnevern

Vi tror på Agder

Høyre har fått gjennomslag for politikken sin fordi vi samarbeider med andre og har respekt for dem vi samarbeider med.

Når vi sier at vi skal investere i mennesker, må vi legge til rette for de som skaper sin egen arbeidsplass slik at de kan bruke tiden på å skape enda flere jobber.

Gå til Agder Høyre