10 ting regjeringen har gjort for Vestfold

For Høyre har det alltid vært viktig å støtte opp om mennesker for at flest mulig skal kunne forsørge seg selv og bidra til samfunnet. I nesten seks år har Høyre i regjering tatt mange initiativer for å få til dette.

Utbygging av E18 i Vestfold

I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det tildelt 13,1 milliarder kroner til prosjekter i Vestfold.

Det bygges ny E18 fra Bommestad–Sky og fra Gulli–Langåker, i tillegg til gjenoppbyggingen av Skjeggestad Bru. Dessuten oppgraderes riksveinettet løpende. Dette har gitt Vestfold vesentlig bedre veistandard de siste årene.

Utbygging av jernbane

Samferdselsbudsjettet er økt med over 75 prosent etter at Høyre kom i regjering.

To nye prosjekter er klare for byggestart i 2019. Drammen-Kobbervikdalen er planlagt ferdig i 2025 og Nykirke-Barkåker er planlagt ferdigstilt i 2024. Når disse parsellene er ferdig bygd ut har vi sammenhengende dobbeltspor fra Drammen til Tønsberg, og det blir mulig å kjøre flere tog i timen på Vestfoldbanen.

Hovedsetet for Sør-Øst politidistrikt lagt til Tønsberg

Tønsberg ble valgt som hovedsete for Sør-Øst politidistrikt, foran Drammen.

Etablering av Akrimsenter i Tønsberg

Regjeringen har satset stort på å bekjempe arbeidslivskriminalitet de siste årene.

Bare i 2016 ble 20 kriminelle aktører i regionen stanset som følge av felles kontroller. Sommeren 2017 ble det nye Akrimsenteret for Telemark og Vestfold åpnet i Tønsberg.

Statlig støtte til Greve Biogass

I 2018 tildelte Enova 114 millioner kroner til Greve Biogass i Tønsberg.

I 2018 tildelte Enova 114 millioner kroner til Greve Biogass i Tønsberg.

Etablering av Færder nasjonalpark

I 2013 ble Færder Nasjonalpark etablert. Nasjonalparken omfatter 340 kvadratkilometer fastland, øyer, skjær og havbunn i Færder kommune.

Nasjonalparken strekker seg fra Ormøy i nord til Færder fyr i sør. Øyene sør for Hvasser, samt Verdens Ende og Moutmarka inngår i nasjonalparken. Færder nasjonalpark ligger tett inntil store, urbane områder og er en av Norges mest brukte nasjonalparker.

Rensing av Sandefjordsfjorden

Rensing av Sandefjordsfjorden er et av de største miljøprosjektene i norske fjorder noen gang.

I 2016 startet arbeidet med å bli kvitt farlige miljøgifter som kvikksølv og PCB på bunnen av Sandefjordsfjorden. Samlet koster oppryddingen rundt 170 millioner kroner. Staten finansierer rundt 75 % av dette.

Valgdirektoratet lagt til Tønsberg

28 statlige arbeidsplasser! Når vi sier at vi skal investere i mennesker, må vi legge til rette for de som skaper sin egen arbeidsplass slik at de kan bruke tiden på å skape enda flere jobber.

Mer penger til Vestfoldmuseene

Regjeringen har økt tildelingen til Vestfoldmuseene og Stiftelsen KNM Narvik.

Støtte til landstrøm for hybridferge i Sandefjord

I 2017 åpnet det nye landstrømanlegget i Sandefjord. Anlegget er dimensjonert for både Color Viking og verdens største plug-in hybrid skip MS Color Hybrid.

Anlegget sørger for full batteridrift for Color Lines skip inn- og ut fjorden til Sandefjord indre havn, og kutter dermed utslipp av skadelige miljøgasser, nitrogen- og svovelforbindelser både i havna og i området langs fjorden. Landstrømanlegget gjør også at Color Viking kan slå av motorene ved landligge, og dermed redusere sitt CO2-utslipp med 2 500 tonn i året.

Fotograf: Jon Inge Nordnes / Allegro Sandefjord. Fjord Line

Vi tror på Vestfold

Høyre har fått gjennomslag for politikken sin fordi vi samarbeider med andre og har respekt for dem vi samarbeider med.

Høyre skal fortsette å være kritiske til det som ikke fungerer i samfunnet og fortsette å reformere. Høyre i Vestfold har virkelige løsninger på virkelige problemer for virkelige mennesker.

Gå til Vestfold og Telemark Høyre