Samling for medlemmer

I forbindelse med kommunalkonferansen ønsker Høyres kvinneforum å invitere til en samling for medlemmene som deltar på konferansen og andre medlemmer i området. Mer info kommer etter hvert.