Kontakt

Adresse

Postboks 55, Fritzøe Brygge
3285 LARVIK

Leter du etter en spesiell person?

Se våre politikere

Om Larvik Høyre

Larvik Høyre ledes av Bjarne Steen

Larvik Høyre tror på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, til å forme sitt eget liv og sin egen fremtid. Frihet til å velge, ta egne beslutninger og til å styre sitt eget liv er byggesteiner i vårt samfunnssyn. Gode lokalsamfunn bygges gjennom felles innsats og godt samarbeid mellom oss som bor her, frivillige organisasjoner, private bedrifter og offentlig virksomhet. Vi skal få utvikle oss i familien, nærmiljøet og frivillige fellesskap, som får sin styrke fra det engasjementet hver og en av oss bidrar med.

Les mer om vår politikk og hjertesaker