Høyres stortingsgruppe søker justispolitisk rådgiver

Søknadsfrist er: 31.10.2021

Detaljer

Søknadsfrist
Stortinget
Søknadsfrist
100 %
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 31.10.2021
Søknadsfrist
Oppstart:

Vår politiske rådgiver for justisfraksjonen på Stortinget er valgt til stortingsrepresentant, og vi søker hennes erstatter.

Som politisk rådgiver bistår du Høyres representanter med å få gjennomslag for politiske saker, utvikling av ny politikk og presentasjon av politikken i samarbeid med kommunikasjonsrådgiver.

Du er den blant Høyres ansatte som kan mest om ditt fagfelt, og får en viktig rolle i å utarbeide grunnlaget for at Høyre igjen skal innta regjeringskontorene.

stortinget

Justiskomiteens arbeidsområder omfatter blant annet rettsvesen, kriminalomsorg, politiet, sivil beredskap, alminnelig forvaltningslovgivning, straffelovgivning, prosesslovgivning og alminnelig sivillovgivning. Hvilke stortingsrepresentanter som vil sitte justiskomiteen for Høyre vil velges i midten av oktober. Følg med på hoyre.no.

Du bør kjenne norsk politikk godt, være faglig sterk og ha god evne til å sette deg raskt inn i kompliserte saker. Arbeidsdagen kan variere like mye som arbeidsuka, med høyt arbeidstrykk i perioder. I tillegg vil rådgivere for Høyres stortingsgruppe ofte få ansvar for andre oppgaver på tvers av komiteer og saksfelt, som kan variere over tid.

Stillingen forutsetter et ønske om å øke oppslutningen om Høyres politikk og verdier.

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging av saker i og utenfor komiteen som støtte til stortingsrepresentantene.
 • Bidra til politikkutvikling og kommunikasjon.
 • Videreutvikle gode relasjoner til berørte grupper og organisasjoner
 • Noe administrativ oppfølging

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse, gjerne mastergrad innen rettsvitenskap
 • God politisk innsikt og forståelse
 • Meget god skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til raskt å sette deg inn i nye saksområder og problemstillinger

Personlige egenskaper

 • Et hyggelig arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
 • Spennende arbeidsoppgaver
 • En hektisk og morsom hverdag med store muligheter for faglig utvikling.
 • Moderne lokaler midt i Oslo sentrum
 • Gode pensjonsordninger

Høyre ønsker skape et bærekraftig velferdssamfunn med muligheter for alle. Høyres stortingsgruppes består av 36 representanter og om lag 40 ansatte. Sekretariatets fremste oppgave er å bistå stortingsrepresentantene i det daglige arbeidet med saksforberedelse, praktisk tilrettelegging og presentasjon av Høyres politikk.

Vil du søke?

Søknad sendes stilling@hoyre.no, søknadsfrist er søndag 31. oktober.

For spørsmål, ta kontakt med leder av politisk avdeling, Oliver Husøy på telefon 907 94 758 eller sekretariatsleder Christina Wist på telefon 930 84 976.