Rådgiver for generalsekretæren

Høyres Hovedorganisasjon søker rådgiver for generalsekretæren.

Søknadsfrist er: 26.03.2021

Stortinget

Detaljer

Søknadsfrist
Stortingsgata 20
Søknadsfrist
100%
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 26.03.2021
Søknadsfrist
Oppstart:

Generalsekretæren er øverste administrative leder i Høyre, og har et overordnet ansvar for å følge opp hele partiorganisasjonen og iverksette beslutninger tatt av partiledelsen og styrende organer.

Som rådgiver for generalsekretæren får du mulighet til å jobbe tett på Høyres politiske og administrative ledelse. I tillegg vil du ha kontakt med Høyres folke- og tillitsvalgte både i Regjeringen, på Stortinget og i fylker og kommuner over hele landet.

Arbeidsoppgaver

 • Være en aktiv rådgiver og sparringspartner for generalsekretæren som tar initiativer, kommer med ideer og våger å utfordre og stille spørsmål.
 • Forberede og delta i de jevnlige møtene for Høyres partiledelse og møtene i Høyres administrative ledergrupper.
 • Bidra i oppfølgingen av avgjørelser i partiledelsen og den administrative ledelsen.
 • Bidra med rådgivning overfor Høyres folkevalgte i fylkesting og kommunestyrer.
 • Delta i idéutvikling, tilrettelegging og gjennomføring av nasjonale møter og konferanser.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse er en fordel, men ingen betingelse. Kandidater som har noe høyere utdannelse/noe arbeidserfaring kan også være aktuelle.
 • Du har god skriftlig fremstillingsevne.
 • Du er strukturert og evner å håndtere flere arbeidsoppgaver parallelt.
 • Du tar ansvar og initiativ og trår til for hjelpe kolleger med å lykkes.
 • Du har gode samarbeidsevner og er flink til å bygge relasjoner.
 • God kjennskap til Høyres politikk og organisasjon er en fordel.

Lønn etter avtale.

Oppstart: Etter avtale, men mulighet til rask oppstart er en fordel.

Arbeidssted: Høyres Hovedorganisasjon, Høyres Hus, Stortingsgaten 20, Oslo.

Kontaktpersoner: Generalsekretær Tom Erlend Skaug: tom.erlend.skaug@hoyre.no (90736498) eller HR-sjef Berit Tenden: berit.tenden@hoyre.no (97070208).

Søknad kan sendes til stilling@hoyre.no