Leve hele livet - Toppbanner. Illustrasjonsbilde.

Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre

Morgendagens eldreomsorg bygges nå. Kvalitetsreformen «Leve hele livet» skal forbedre det aller viktigste i eldreomsorgen: Mat, helsehjelp, aktivitet og fellesskap. «Leve hele livet» skal sikre sammenheng i tjenestene og Norge som et aldersvennlig samfunn. 

Se tiltakene og les mer om Høyres eldrepolitikk her!

Det blir stadig flere eldre i samfunnet. I 2040 vil det være mer enn 1,4 millioner mennesker over 65 år i Norge. Dette skyldes blant annet at den forventede levealderen har økt, og at flere lever lenger både med og uten sykdom.  Samtidig er det for store forskjeller i kvaliteten på omsorgstjenestene til de eldre, både mellom kommuner og innad i en og samme kommune.

Dette tar vi tak i:

I dag er det ofte de grunnleggende behovene som svikter: mat, helsehjelp, aktivitet og fellesskap. Tjenestene henger ofte ikke godt nok sammen, og vi må jobbe for at Norge blir et mer aldersvennlig samfunn.

God eldreomsorg avhenger ofte av familiens innsats, og vi må derfor hjelpe de som får store omsorgsoppgaver for personer i nær familie. Hvis kommunens innsats starter tidligere, vil flere pårørende orke å bidra lenger. Da vil de eldre kunne bo hjemme lengre, og noen vil slippe å flytte på sykehjem.

I tillegg er det mange eldre som bor hjemme og er i god form. Dette er mennesker som har store ressurser, og som kan bidra i samfunnet i større grad enn de gjør i dag.

Derfor har regjeringen fremmet en kvalitetsreform som er laget i samarbeid med dem som trenger tjenestene, de som yter tjenestene og de som er ansvarlige for tjenestene.

Regjeringen har gjort mye

De siste fire årene har Høyre i regjering blant annet innført rett til sykehjemsplass eller tilsvarende bolig, opprettet et kommunalt pasient- og brukerregister slik at vi endelig kan måle kvaliteten i kommunenes pleie- og omsorgstilbud, og lagt til rette for utdanning av flere ledere. Vi skal også etablere oppfølgingsteam slik at eldre raskere skal få mer skreddersydd hjelp.

Regjeringen har forskriftsfestet krav om legemiddelgjennomgang for alle beboere på sykehjem, som vil bidra til at medisin brukes riktigere.

Regjeringen har forskriftsfestet krav om legemiddelgjennomgang for alle beboere på sykehjem, som vil bidra til at medisin brukes riktigere. Vi har fått lagt til rette for utbygging og renovering av hele 10 600 heldøgns omsorgsplasser i perioden 2014-2017.  I perioden 2014-2018 blir det bygget og renovert 2 620 heldøgns omsorgsplasser i gjennomsnitt hvert år.

Stortinget har også vedtatt en samboergaranti som gjør det mulig for eldre par å bo sammen på sykehjem, når den ene er for syk til å bo hjemme.

Reformen starter

Nå legger regjeringen frem reformen «Leve hele livet» som skal sikre bedre eldreomsorg over hele landet. Reformperioden starter 1. januar 2019, og kommunene må finne ut av hvordan de skal bruke tiltakene lokalt.

Les mer

LHL - Mat. Foto.

Mat

Riktig mat og ernæring kan redusere medisinbruk og gi eldre mer energi.

LHL - Aktivitet 2. Foto.

Riktig helsehjelp

Riktig medisinbruk kan gi eldre mer livskvalitet og energi til å leve en aktiv hverdag.