Arne på topp!

Lillesand Høyre hadde sin prøvenominasjon 19.september, og det var full enighet om å sette ordfører Arne Thomassen på toppen av lista.

Styret hadde ingen enkel oppgave med å sette opp et forslag til liste, der 20 navn fra nominasjonskomiteen skulle bli til 10. Kjønn, geografi og alder var faktorer som var med i vurderingen når forslaget ble satt opp. At Arne kom på toppen var viktig for styret, men satte deretter Svein Harberg fra Grimstad opp på andreplassen. Harberg er stortingsrepresentant for Aust-Agder Høyre i dag.

På de neste plassene ble Nina Roland fra Arendal, Haagen Poppe fra Unge Høyre og Einar Holmer-Hoven fra Lillesand plassert.