Årsmøte i Lillesand Høyre

Vi minner om årsmøtet kl. 18.00i bystyresalen i morgen. Alle medlemmer av Lillesand Høyreønskes velkommen!

Møtet vil bli innledet med informasjon og debatt rundt kommunebudsjett og kommunebudsjettprosessen. Lillesand Høyre har sammen med våre koalisjonspartier (KRF, FRP og PP) fremlagt et budsjettforslag som på mange områder avviker fra rådmannens forslag. Det har i flere år vært press på å øke eiendomsskatten. Hvilket syn har våre medlemmer? Einar Holmer Hoven vil informere og det vil så langt det er mulig bli svart på spørsmål.

Innkommet sak til årsmøtet: Bør Lillesand Høyre gå inn for skoleuniformer som et ledd i å forebygge mobbing i Lillesandsskolene?

Se for øvrig vedlagt informasjon: Nye vedtekter for Lillesand Høyre og nominasjonskomiteens innstilling.

Mvh. Birger Gauslaa, Lillesand Høyre