Lokalisering ny barneskole

Her er kommunens dokumenter som utreder plassering av skolen

Rådmannens notat og utredningen fra WSP. Det er mye lesestoff her, bruk gjerne tid på dem før medlemsmøtet som kommer 18. juni.