Styremøte i Lillesand Høyre

Lillesand Høyre Kort referat fra styremøte 22. januar 2018 på ordførerkontoret, Lillesand Rådhus

Til stede: Arne Thomassen, Einar Holmer-Hoven, Lasse Sundtoft, Anne Rød Moen, Celine Walle, Kristin Gustavsen, Kari Lise Svaleng, Tor Håkon Grøsle, Jørgen Heimsæter, Ragnar Langfeldt, Dina H. Stendal, Otto Randøy.

Sak 1: Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
Protokollen ble godkjent.

Sak 2: Info fra ordfører og gruppeleder
Arne orienterte om driften i kommunen. Svært godt fornøyd med den nye rådmannen. Mer bevisstgjøring i forhold til #metoo-temaet er fortsatt på sin plass i Høyre som i andre partier.

Einar refererte hvordan Høyres gruppe skal ha gruppemøter i hver møterunde. Nevnte to store saker nå: kravspesifikasjon skoler, mulig åpning av Jernbanegata i sommerferien.

Sak 3: Programkomité, programarbeid
Vi fortsatte arbeidet med å peke ut programkomité. Vi ønsker å involvere alle medlemmer som ønsker å delta, i arbeidet med program. Antakelig blir det flere arbeidsgrupper under programkomitéen.

Sak 4: Nominasjonskomité
Flere navn ble nevnt. Kandidater spørres, vi bør lande komitéen på neste styremøte.

Sak 5: Forberedelse til fylkesårsmøte
Forslag på 1. nestleder i fylkesstyret er vi fornøyd med.

Vårt resolusjonsforslag om ATP ligger an til å komme opp, vi bruker mulighetene vi har til å pushe på. Einar og Jørgen må gjerne følge opp mot redaksjonskomiteen på forhånd. Hovedoppfølgingen blir på årsmøtet.

Sak 6: Medlemsmøte om opprusting av sentrum
Vi arrangerer medlemsmøte tirsdag 13. februar klokka 1900. Einar og Arne står for innhold. Styret bidrar med andre forberedelser, avtales når det nærmer seg. Info-epost sendes av Otto til alle medlemmer i løpet av ei ukes tid.

Sak 7: Eventuelt
Ingen saker meldt opp.