Kontakt

Adresse

Dag Martin Hope, Hopegrendi
5953 FONNES

Leter du etter en spesiell person?

Se våre politikere

Om Lindås Høgre

Lindås Høgre ledes av Olav Steinsland

Høgre vil at kommunen vår skal vera ein Ja-kommune for våre innbyggjarar og vårt næringsliv. Me vil føra ein næringsvenleg politikk som bidrar til større verdiskaping, bustadbygging og trygge arbeidsplassar. Me skal vera ein samfunnsutviklar og pådrivar i arbeidet for ein storkommune og vil arbeide for ein god samferdselsakse på strekninga Bergen-Mongstad. Lindås Høgre vil vidareføra forbetringsprogrammet“Lindås 2019”

Les mer om vår politikk og hjertesaker