Ny leder i Malvik Høyre

Hanne Lundemo Bakken er 20 år, og nyvalgt leder i Malvik Høyre.

Etter at Halvard Dahle meddelte valgkomiteen i Malvik Høyre at han ikke tok gjenvalg som leder, innstilte valgkomiteen på at Hanne Lundemo Bakken skulle bli ny leder i Malvik Høyre. Årsmøtet ble avholdt den 17. november, og der ble Hanne enstemmig valgt. 

Hanne setter veldig pris på den tilliten Malvik Høyre har vist henne, og ser frem til å gjøre det hun kan for å bidra til at organisasjonen kan fortsette den gode utviklingen og tilveksten den har hatt den senere tiden. For henne er det viktig at det å delta i politikk, det skal være gøy.

Hanne meldte seg inn i Malvik Unge Høyre i 2013, og har vært aktiv siden da. Hun har vært leder i Malvik unge Høyre og i det siste året har hun vært nestleder i Malvik Høyre. Hun er vara til kommunestyret, utvalg for oppvekst og kultur, helse og velferd og vara i i både samarbeidsutvalget ved Planeringen barnehage og Solstrand barnehage.

Grunnen til at Hanne ble med i politikken, er i følge henne selv fordi hun ønsket å gjøre en forskjell. For henne er det viktig at alle sin stemme skal bli hørt – fordi alle og en, er like mye verd. 
Gjennom å vært med i politikken, har hun vært leder i Malvik unge Høyre og i det siste året har hun vært nestleder i Malvik Høyre. Begge disse vervene har hun syntes vært utrolig lærerike, og ikke minst spennende. Lærerikt har det også vært å deltatt i de ulike utvalgene, og ikke minst i kommunestyret.

Ved siden å drive med politikk, går Hanne sitt andre år på Dronning Maud Minnes Høgskole. Der tar hun en bachelor i barnehagelærer, med vekt på natur og friluftsliv.
Hun trives utrolig godt med den utdanning. Det er en utdanning som har fått henne til å se annerledes på for eksempel på det med tidlig innsats. Dette er kunnskap hun ønsker å ta med meg inn i politikken. Tidligere har hun selv gått både i barnehage, på barneskole og ungdomsskole her i Malvik Kommune. Hvor hun senere gikk media og kommunikasjon på Charlottenlund videregående og hun studerte et år i Texas.

Sammen med resten av Malvik Høyre skal Hanne nå jobbe til å videreutvikle vår politikk, i tråd med samfunnsendringene.
Malvik Høyre vil endre den politiske kursen i kommunen vår. Vårt mål ved valget i 2023, er i samarbeid med andre partier, å overta styringen av kommunen. 

Dette er det nye styret i Malvik Høyre:
Leder:
Hanne Lundemo Bakken
Nestleder:
Sigurd Ringbakken
Styremedlem:
Marthe Sydskjør
Astrid Eggen
Tor Skipperø
Gruppeleder:
Eva Lundemo Fosmo
Malvik senior Høyre:
Erling Magne Foss
Varamedlem:
Rune Jonsdal