Sammen vil vi arbeide med å skape flere jobber, få mer kunnskap i skolen, sørge for trygg omsorg og raskere behandling, og styrke forsvar og beredskap. Vi vil fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor slik at systemene ikke kommer i veien for innbyggerne, og gi den enkelte større valgfrihet.

Høyre trenger deg for å få flere gode ideer til å skape et bedre samfunn.

Bli medlem

Bli med på laget med Erna - bli medlem

Gi en gave til Høyre

Ditt bidrag gjør en forskjell – gi et bidrag nå.


Send oss dine innspill

Vi ønsker ditt innspill til nytt stortingsvalgsprogram for 2017-2021

Motta nyhetsbrev

Erna sender jevnlig ut e-post med de viktigste nyhetene om regjeringens arbeid. Motta siste nytt fra Erna.

Allerede medlem?

Besøk "Mitt Høyre" - en ressursside for Høyres medlemmer.