Vår visjon

I Meldal har vi gode og trygge lokalsamfunn. Vi vil legge til rette for å sikre og bygge videre på de tilbudene og godene vi har i dag. Vi ønsker også en robust og forsvarlig drift av kommunen.

Våre hovedsaker

Helse og omsorg

Nå har skole og barnehager hatt fokus i mang år, så Meldal Høyre mener det nå må være de eldre sin tur til å komme øverst på prioriteringslisten i kommunebudsjettene.

Eiendomsskatt på bolig og fritidseiendom

Meldal Høyre mener eiendomsskatt er et verktøy man må vente i det lengste med å ta i bruk.

Næringsliv, økonomi og miljø

Meldal Kommune er og vil forbli en landbrukskommune. I tillegg må det også arbeides for å beholde og videreutvikle det næringslivet vi allerede har i kommunen.

Samferdsel og infrastruktur

Meldal Kommune preges av et veinett som sårt trenger oppgradering og vedlikehold. Dette gjelder både kommunale veier og fylkesveier.

Se vår politikk

Meldal kommune

Sør-Trøndelag

Kontakt

Geir Olav Ånesbug
Telefon: +4790768385
V/stein Elshaug, Margretehaugen 4
7336 MELDAL