Nominasjons-komiteens innstilling på fylkesordfører-kandidat

Nominasjonsprosessene i Høyre er grundige og alle medlemmer og partilag blir hørt før de nå har foreslått to kandidater.

Nominasjonskomiteen i M&R Høyre har i år bedt alle om innspill på toppkandidater. Svært mange navn ble foreslått og nominasjonskomiteen har vært i kontakt med samtlige. Komiteen kunne deretter legge fram 2 meget velkvalifiserte kandidater:

  • Anders Riise, Hareid
  • Lars Olav Hustad, Rauma

Nominasjonskomiteen har deretter rådført seg med alle partilag i Fylket. Basert på tilbakemeldingene og egne vurderinger, vil Nominasjonskomiteen legge fram en delt innstilling til selve Nominasjonsmøtet i Høyre den 22.5.2022 kl 1200 på Rica Seilet Hotell i Molde. Nominasjonskomiteen har med knappest mulig flertall rangert Anders Riise øverst.

Begge våre kandidater har lang erfaring i lokalpolitikken, og Anders Riise også fra Fylkes- og rikspolitikken. M&R Høyre er svært tilfreds med å ha 2 dyktige kandidater som stiller seg til disposisjon for Høyre i Møre og Romsdal. Det er en stor styrke for vårt demokrati at der er flere velkvalifiserte kandidater som konkurrerer om plassene.

Dette skaper engasjement og entusiasme. Vi ser fram til selve Nominasjonsmøtet hvor 87 delegater vil utløse spenningen.

Nominasjonskomiteens leder har vært Runar Paulsen (Ålesund Høyre) og kan kontaktes på tel: 905 777 34, eller runar@pab.no