Aktuelt

Er du en valgvinner?

Høyre skal gjennomføre den mest effektive kommune- og fylkesvalgkampen noensinne og søker i den anledning utadvendte og uredde talenter i alle aldre til prosjekt-stillinger som regionale teamledere. Vi leter etter deg som er ute etter en unik opplevelse i en svært lærerik jobb, avgrenset til perioden januar til september 2019. ...

Det er trygt å føde i Norge

Redd Barna kåret nettopp Norge til verdens beste land å være mor i, og vi er blant de landene i Europa som har aller lavest spedbarnsdødelighet. Skremselspropagandaen om barselomsorgen som har versert de siste ukene må derfor ta slutt. ...

Bioteknologi og GMO

I en tid hvor teknologien gir uante muligheter, er det politikk og etikk som må sette grensene. I spørsmål som omhandler bioteknologi, vil Høyre føre en politikk med klare prinsipper om menneskets egenverdi, personlig frihet og sosialt ansvar. ...

Hydrogen – eit ekstra bein å stå på

Det grøne skiftet er kome og er ein avgjerande del av omstillinga av Noreg. Per i dag planlegg Noreg å utføre det grøne skiftet gjennom ei elektrifisering -  «alt skal nytte elektrisitet». Gjennom betre nytting av energikjelder og økt satsing på hydrogen, har Møre og Romsdal sjansen til å bli eit pionérfylke i Noreg på området. Med vår infrastruktur, vår maritime næring og våre fornybare...

Forsvarets økonomi

Med bakgrunn i NATOs vedtak i 2014, samt USAs signaler om at Europa må ta større ansvar for egen sikkerhet, vedtok Høyres Landsmøte i 2017 at Norge skal bevilge opp mot 2 % av BNP til Forsvaret innen 2024. Møre og Romsdal Høyre er tilfreds med at regjeringen Solberg, som i 2013 overtok et forsvar i krise, steg for steg har påbegynt gjenreisingen av forsvarsevnen. ...

Vi treng fire nye år med Erna ved roret

Dette er eit opprop frå ordførarane i Møre og Romsdal Romsdal tilhøyrande regjeringspartia Høgre og Framstegspartiet og samarbeidspartia Venstre og Kristelig Folkeparti. Desse partia står bak dagens  borgarlege fleirtal på Stortinget. ...

Et kompetanseløft for fremtiden

I et samfunn i rivende utvikling og økende mer global handel, blir det stadig viktigere for bedrifter å investere i forskning og utvikling. For mange bedrifter, spesielt små og mellomstore, kan det være svært krevende å etablere forskningsaktivitet på egen kjøl. Der har SkatteFUNN-ordningen vist seg å være svært effektivt i forhold til å bidra til FoU-investeringer og forskningsdrevet innovasjon...

Tidlig innsats

Høyres mål er at ingen barn skal gå ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig! Derfor har vi satset mye på etter- og videreutdanning av lærere og styrket lærerutdanningen. Vi har også innført kompetansekrav til undervisning i norsk og matematikk på barnetrinnet! Fordi det viktigste for god læring, er en god lærer. ...

Fritt behandlingsvalg - viktig for pasienten

Fritt behandlingsvalg betyr å la pasientene velge mellom offentlige, private og ideelle tilbud for statens regning. Høyre har startet innføringen slik vi lovet ved forrige valg. Pasienter med rusavhengighet og psykiske lidelser har vært først ut. Resultatet er færre i helsekø, og flere som får hjelp.    ...

Høyre gjenreiser forsvaret

Det har etter hvert har blitt en kjent sak at Forsvaret led under manglende bevilgninger og underfinansiering i mange år. Selv om de rødgrønne påsto at Forsvaret "struttet av sunnhet" (Stoltenberg, desember 2012), oppdaget vi i regjering at tilstanden var verre enn vi hadde fryktet. ...

Anniken Hauglie besøkte SalMar på Smøla

Vår stortingskandidat Vetle Wang Soleim fra Smøla, inviterte arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie til et besøk på Nordmøre. SalMar tok med ministeren, Vetle og resten av følget ut til anlegget på omvisning. ...

Heimevernet styrkes med Høyre i regjering

Når Senterpartiet nå fremfører kritikk mot Høyre og regjeringens politikk, faller dette på sin egen urimelighet. Spesielt når det gjelder Heimevernet innehar Senterpartietfrekkhetens nådegave. ...

Best mulig alderdom!

De fleste av oss har vært pårørende til eldre som ikke lenger har helse til å klare seg helt på egenhånd i egen bolig, eller harkanskje opplevd det selv. ...

En omtakstering til besvær

 Leif Ersnes spør: "Er det riktig å bruke 6-8 millioner på en omtaksering når flertallet i bystyre har bestemt i handlingsplanen å fryse eiendomsskatten i 2018 og redusere den fra 2019?" ...

Havnasjonen Norge

Vetle har stor tro på at tang og tare er den nye oljen, i tillegg til oppdrettsnæringa. Les hele landsmøtetalen her; ...

Reduser skatten på arbeidende kapital!

"De rødgrønne, også fra mitt fylke, hamrer på med retorikk om at Høyre gjør de rike rikere ved å kutte i formueskatten, og Norges rikeste dras stadig frem som eksempel på noe man må få bukt med. Men det er merkelig stille fra den kanten om hvordan formueskatten rammer bedriftene." ...

Skape før vi kan dele!

"Jeg er optimist! Fordi vi har et fremoverlent næringsliv som ser endring og omstilling som en mulighet, og der omstilling og innovasjon er en del av hverdagen." ...

Ja, jeg ønsker å hilse hjem!

Jeg er så heldig å få sitte på Stortinget og representere innbyggerne i Møre og Romsdal. I den rollen har jeg et nasjonalt ansvar, men også et særlig ansvar for min egen region. Og min region er hele Møre og Romsdal. Derfor er jeg ekstra opptatt av alle saker som kan bidra til en positiv utvikling av fylket vårt. Og jeg er ekstra fornøyd når jeg kan bidra til at slike prosjekter blir realisert....

Tar vi likestillingen for gitt?

Vi må ikke ta likestillingen vi har i dag for gitt! Kvinner har stått opp og kjempet for dagens rettigheter og muligheter. Vi må fortsatt kjempe for et likestilt samfunn for alle. Uavhengig av kjønn, legning og hvor du kommer fra. ...

Helskapelig læring i skulen

Korleis utvikle ein god skule til beste for borna og samfunnet? Skulen er ein viktig berebjelke for det norske samfunnet og velferdsstaten. Vi må difor ha ein skule som utviklar borna sine talent og gje den einskilde best mogleg utgangspunkt for vidare skulegang og deltaking i samfunn- og arbeidsliv». Mykje ord og lite konkret, kva er dette i praksis? ...

Ja til eggdonasjon

Å tillate eggdonasjon er en innstilling som flertallet av bioteknologirådet har lagt frem for regjeringen.  ...

Rettssikkerhet for Møre og Romsdal

Resolusjon vedtatt på Fylkesårsmøtet 29.1.17 Effektive domstoler i nærmiljøet er grunnleggende viktig for rettsikkerheten. Dette prinsippet utfordres når bevilgningene til domstolene ikke er tilstrekkelige. ...

Bærekraftig og fremtidsretta samferdsel i Møre og Romsdal

Resolusjon vedtatt på Fylkesårsmøtet Møre og Romsdal Høyre 29.1.17 Møre og Romsdal er et langstrakt fylke, med fjord og fjell og med et veinett som gjør avstandene lengre enn hva kartet skulle tilsi. Verdiskapingen har stor betydning for hele landet - og potensialet er enormt dersom ny infrastruktur blir realisert og noen rammevilkår blir justert. Derfor er ambisjonen og prioriteringene som...

Er det liv laga å bo i distriktene?

I Møre og Romsdal har vi lenge hatt en utfordring med å få våre håpefulle til å vende hjem etter endt utdannelse. Men er det så farlig da, det er vel ikke noe særlig å bo i distriktene? ...

Spørsmål til Klima- og miljøminister Vidar Helgesen

"Jeg er alvorlig skremt av all forsøplingen med plast som finnes både på sjø og land, og som skader både fugl og fisk. Dette er et svært alvorlig miljøproblem. Jeg mener derfor Norge bør følge EU i denne saken, med et forbud mot bruk av mikroplastposer." ...

Høyre styrker distrikene

Vi opplever en modernisering og digitalisering både nasjonalt og internasjonalt, noe som betyr at Norge må jobbe hardt for å være i tet med å utvikle og ta i bruk ny teknologi. Ny teknologi skaper nye arbeidsplasser, men bidrar også til at noen blir overflødig og forsvinner. ...

Samling for kampanjeledere og lokallag

28. januar kl 10:00-11:30 inviteres medlemmer til to ulike parallellsesjoner før årsmøtet starter. Det er viktig at lokallagene sender kampanjeleder, eller noen andre på kampanjesamlingen. Sted: Quality Alexandra Molde...

Hvem fortjener en oppmerksomhet?

Vi ønsker å gi en ekstra oppmerksomhet til noen som fotjener det, og vi er på jakt etter innspill fra medlemmene som gjør at vi kan dele ut prisene under årsmøtet til helgen. 

Ny kampanjemedarbeider

Monica Molvær har blitt engasjert som regional kampanjemedarbeider for å styrke ressursene frem til stortingsvalget. 

Refleksjonar krev at du tek med heile bilete

Møreaksen er ikkje ein fiks ide for å berike Orten, men ein stor plan for å bitte saman Sunnmøre med Romsdal. Kanskje Sunnmørsposten kunne fylle ut heile faktaboksen før dommen vert felt i dagens leiar? ...

Valkomiteens innstilling

Valkomiteens innstilling til arbeidsutvalg og delegater til Høyres landsmøte er klar. Dag Olav Tennfjord foreslås som ny leiar! ...

Det handler om å mobilisere

- Det handler om å mobilisere og å vise politisk lederskap, sa Molde-ordfører Torgeir Dahl til Høyres landsmøte da han presenterte kommunens gode resultater innen integrering av flyktninger.

Det nye grønne kinderegget

- Miljøvennlige løsninger og grønn teknologi er et konkurransefortrinn, sa Møre og Romsdal Høyres Charles Tøsse under Høyres landsmøte i helgen.

- Sats mer på forskning

- Vi må satse mer på industrirettet forskning og bedre samarbeid mellom industrien og forskningsmiljøene, sa Møre og Romsdal Høyres fylkesleder Geir Ove Vegsund til Høyres landsmøte i helgen.

- Ta vare på lokalkunnskapen

Heimevernet er en grunnleggende del av Norges forsvarsevne og beredskap. Høyre må som landets fremste forsvarsparti ta signalene fra sitt eget landsmøte på alvor, mener Smøla Høyres Vetle Wang Soleim.

- Løft blikket mot fremtiden

- Næringslivets situasjon krever at politikerne evner å løfte blikket og ser den fremtiden som våre barn og barnebarn skal møte, sa Møre og Romsdal Høyres Monica Molvær til Høyres landsmøte i helgen.