Fylkesårsmøte Møre og Romsdal Høyre 28-29 januar 2017

28-29 januar blir det avholdt årsmøte på Quality Alexandra i Molde. Her blir det mange spennende foredrag og diskusjoner om politikk. Jan Tore Sanner kommer, kommer du? 

Program før Fylkesårsmøte lørdag 28. januar 2016

 

1000 – 1130       Hvordan drive en god lokalforening

Deltagere: Lokallagsleder og de med interesse. Deltagelse er ikke obligatorisk, men det er ønske om en så bred deltagelse som mulig.

                            Per Are Sørheim, Ørsta Høyre

                            Sisel Standal, Ålesund Høyre

                            Randi Borgenhaugen, Kvinneforum

 

1000 – 1130       Kampanjeledersamling, arbeid frem til valget

                            Deltagere: Kampanjeledere, det sendes egen innkalling til disse

                            Monica Molvær, kampanjemedarbeider

                            Carl-Henrik  Bastiansen, kampanjemedarbeider

 

Program for Fylkesårsmøtet Møre og Romsdal Høyre

28. og 29. januar 2017

 

Lørdag 28. januar

Program:

1200     Registering og lunsj

 1245     Velkommen til Molde, Ordfører Torgeir Dahl

Fylkesleder Geir Ove Vegsund ønsker velkommen

              -Konstituering

              -Allsang «Nordmannen»

 1300     Møre og Romsdal Høyres toppkandidater

              -Helge Orten

              -Marianne Synnes

              -Vetle Wang Soleim

 1330     Jan Tore Sanner

1430     Pause

1445     Presentasjon resolusjonskomiteen og arbeidsform

 1500     Syver Hanken

              Ungdomsfylket Møte og Romsdal

1545     Pause

1600    

Del 1

Del 2

Retorikk seminar

Hvordan skrive og snakke

Ansvarlig:

Rolf Erik Tveten

Sosiale media, praktisk tilnærming

Bruk av sosiale media

Bruk av nettsider

Ansvarlig:

Carl-Henrik Bastiansen

Britt Janne Tennøy

Monica Molvær

Trude Fjærli Giskås

Vetle Wang Soleim

 

1800     Forhandlingene avsluttes

 1930     Vordrink

 2000     Festmiddag

 

Søndag, 29. januar

0900     Møre og Romsdal Høyres arbeid frem til valget 2017

 0915     Resolusjonsarbeid

 1115     Pause

1130     Endringer, innovasjon og tilpassninger  i næringslivet

Robotek AS ved Arne Tande

1215     Ordinære årsmøtesaker

1400     Avslutning

              Lunsjpose


Det tas forbehold om endringer i program og kjøreplan.