Pressemelding fra nominasjonskomiteens leder

Leder nominasjonskomiteen Gerd Marit Langøy

HVEM BØR SITTE PÅ STORTINGET FOR MØRE OG ROMSDAL?

HØYRE SPØR ALLE SINE MEDLEMMER I RÅDGIVENDE URAVSTEMNINGHØYRE BER ALLE MEDLEMMER I MØRE OG ROMSDAL RANGERE SINE 5 FAVORITTER BLANT DE 32 PERSONENE SOM HAR STILT SEG TIL RÅDIGHET FOR Å STÅ PÅ PARTIETS LISTE TIL STORTINGSVALGET I 2021.

Ser frem til å høre medlemmenes syn

- Dette er første gang vi engasjerer samtlige medlemmer i en rådgivende uravstemning i forbindelse med nominasjonsarbeidet, sier Gerd Marit Langøy, leder av nominasjonskomiteen for Møre og Romsdal Høyre. Vi ser frem til å høre medlemmenes syn.

Frem til 15.august har medlemmene og lokallagene kunnet foreslå kandidater. Nominasjonskomiteen har forespurt alle de foreslåtte, og alle som har bekreftet at de stiller seg til disposisjon står nå på den alfabetiske lista som nominasjonskomiteen sender ut. Det er like mange kvinner og menn på lista, og med en aldersspredning fra 20 til 65 år. Nå sendes lista ut til alle medlemmer, som gjør sine prioriteringer til «topp 5».

- Alle som har betalt medlemskontingent får delta. Det er mellom 1300 og 1400 personer, forteller Langøy. De fleste får epost eller SMS. Dersom vi ikke har det så sendes det brev med returkonvolutt, for alle skal gis anledning til å være med, slår lederen av nominasjonskomiteen fast.

I tillegg skal også alle lokallagene i fylket gi sitt forslag til endelig liste.

Videre nominasjonsprosess

Frist for rådgivende uravstemning og prøvenominasjon er 15.september. Nominasjonskomiteen har frist til 1. november med å legge frem sitt forslag. Lista vil da bestå av totalt 14 navn, og det er nominasjonsmøtet 14.november som avgjør den endelige lista.

- Nominasjonskomiteen ser frem til det videre arbeidet og er veldig spent på tilbakemeldingene fra medlemmene og lokallagene. Disse blir viktige svært viktige inn i det videre arbeidet i komiteen, avslutter Langøy.

Alfabetisk liste med kandidater

Vedlagt følger alfabetisk liste. (følger i egen nettsak)

 

Kontaktperson:

Leder av nominasjonskomiteen Gerd Marit Langøy, gerd.marit.langoy@gmail.com, 915 71 540.