Pressemelding: Resultater fra rådgivende uravstemning blant medlemmer og prøvenominasjon i lokallagene

Pressemelding_Resultater_fra_radgivende_uravstemning_blant_medlemmer_og_provenominasjon_i_lokallagene
Takk til alle medlemmer som har gitt oss råd i prosessen, sier leder av nominasjonskomiteen Gerd Marit Langøy.

Viktig å høre medlemmenes syn

- Dette er første gang vi engasjerer medlemmene i en rådgivende uravstemning i forbindelse med nominasjonsarbeidet, sier Gerd Marit Langøy, leder av nominasjonskomiteen for Møre og Romsdal Høyre.


Hvem bør sitte på stortinget for Møre og romsdal?

Høyre HAR SPURT medlemmene i rådgivende uravstemNing

Møre og Romsdal Høyre ba alle medlemmer rangere sine 5 favoritter blant de 32 personene som hadde stilt seg til rådighet for å stå på partiets liste til Stortingsvalget i 2021.

Viktig å høre medlemmenes syn

- Dette er første gang vi engasjerer medlemmene i en rådgivende uravstemning i forbindelse med nominasjonsarbeidet, sier Gerd Marit Langøy, leder av nominasjonskomiteen for Møre og Romsdal Høyre.

I slutten av august sendte nominasjonskomiteen ut en alfabetisk liste med 32 personer som har stilt seg til disposisjon for partiets stortingsliste. Det var like mange kvinner og menn, med en aldersspredning fra 20 til 65 år.

- Vi er takknemlige og glade for at hele 363 medlemmer ga oss svar. Det er viktig å høre medlemmenes syn. De gir oss verdifull hjelp i det videre arbeidet, understreker Langøy.

På forhånd hadde nominasjonskomiteen bestemt at plassering på lista skulle vektes med poeng fra 25 til 5, slik at 1.plass ga 25 poeng, 2.plass 20 poeng osv. De tre som topper poenglista i medlemmenes uravstemning er Helge Orten, Vetle Wang Soleim og Monica Molvær. På de neste plassene følger Anders Riise, Dag Olav Tennfjord og Britt Janne Tennøy.

Prøvenominasjon i lokallagene

Parallelt med uravstemningen ba nominasjonskomiteen om at lokallagene fremmet sitt forslag til liste, rangert fra 1 til 10. Totalt gjennomførte 22 lokallag medlemsmøter med prøvenominasjon. På lista var det også mulig å legge til personer som ikke allerede sto på den utsendte lista. Både Ålesund Høyre og Kristiansund Høyre benyttet denne muligheten og nominerte 21 år gamle Lene Vadseth Larsgård på 5.plass på sine lister. Hun blir dermed med i komiteens videre vurderinger, som en av 33 personer.

- Vi ser at lokallagenes listeforslag i stor grad peker på de samme personene som uravstemningen. Det gis stor støtte til Orten, Soleim og Molvær, forteller Langøy. Blant annet topper Orten lista hos hele nitten av lokallagene, og står på andre eller tredjeplass hos de andre tre.


 

En åpen nominasjonsprosess

- Høyre gjennomfører nominasjonsprosessen med bred involvering og stor grad av åpenhet. Derfor offentliggjør vi også de rådgivende resultatene underveis. Både uravstemningen blant medlemmene og prøvenominasjonene i lokallagene tas med i nominasjonskomiteens videre arbeid. Komiteen vil også gjennomføre en del intervjuer. Kandidatenes kompetanse, motivasjon, kjønn, alder og geografi blir diskutert. For komiteen er det viktig å passe på at helheten i lista er god, avslutter nominasjonskomiteens leder.

 

Nominasjonskomiteen skal legge frem sin innstilling 1.november. Nominasjonsmøtet vedtar lista 14. november.

 

 

Vedlegg:
1. Rådgivende uravstemning blant Høyres medlemmer i Møre og Romsdal

2. Prøvenominasjon i lokallagene

 

 

Kontaktperson:

Leder av nominasjonskomiteen Gerd Marit Langøy, gerd.marit.langoy@gmail.com, 915 71 540.


 

Vedlegg 1 
Rådgivende uravstemning blant Høyres medlemmer i Møre og Romsdal

Navn

Født

Kommune

Poeng *)

Helge Orten

1966

Molde

5340

Vetle Wang Soleim

1993

Smøla

3760

Monica Molvær

1986

Ålesund

2190

Anders Riise

1969

Hareid

1845

Dag Olav Tennfjord

1963

Ålesund

1400

Britt Janne Tennøy

1966

Molde

1060

Sunniva Bøstrand

1995

Ålesund

890

Bente Bruun

1957

Ålesund

750

Elisabeth Hveding

1965

Kristiansund

605

Birgitte J. Sætre Bonesmo

1972

Sykkylven

595

Torill Velle

1971

Sykkylven

540

Trygve Grydeland

1985

Molde

520

Renate Soleim

1978

Rauma

505

Rolf Erik Tveten

1987

Ålesund

500

Torbjørn K. Sagen

1967

Kristiansund

490

Ann-Kathrin Almestad Storøy

1970

Herøy

450

Eli Iren Sildnes

1970

Hustadvika

420

Turid Kristin Sand Humlen

1959

Sula

395

Håkon Bergseth

1992

Molde

380

Dag Arne Vaagen

1956

Sande

370

Kenneth Langvatn

1980

Giske

355

Henning Torset

1980

Aure

355

Berit Overvåg Hjorth

1955

Ulstein

295

Margareth Leinebø

1969

Herøy

290

Kristine Gautvik-Dahl

1978

Molde

240

Anita Oterhals Eide

1984

Aukra

230

Arild Håkonsen

1966

Sunndal

220

Carl-Henrik Myrseth Moltumyr

1992

Herøy

205

Celine Nerland

2000

Molde

175

Rune Leine-Dimmen

1993

Ulstein

130

Karl Petter Sortehaug

1962

Herøy

120

Tor Sindre Steinsvik

1956

Herøy

105


*) Vedr. poengberegningen:
Medlemmene er bedt om å prioritere fra første til femte plass.
Poengene er beregnet slik: 25 poeng for 1.plass, 20 poeng fra 2.plass, 15 poeng for 3.plass, 10 poeng for 4.plass og 5 poeng for 5.plass.

Vedlegg 2

Prøvenominasjon i lokallagene

I denne oversikten vises foreslått plassering på lista.


*) Innspill fra Volda er gitt fra styret i lokallaget