Vår visjon

Ålesund har et hav av kvaliteter som vi kan være stolte av. Et næringsliv i verdenstoppen, et kulturliv som er i stor utvikling, gode utdanningsmuligheter, og en beliggenhet og et særpreg som gjør oss unike. Vi er en kommune som over lang tid har opplevd vekst og fremgang. Denne utviklingen vil Høyre bygge videre på.

Våre hovedsaker

Muligheter for fremtidens Ålesund

Ålesund Høyre vil sørge for at kommunen har et tjeneste- og velferdstilbud som er av høy kvalitet for alle innbyggerne. Vi vil sikre valgfrihet og muligheter slik at alle kan skape det beste for seg og sine nærmeste.

Skole, barnehage og oppvekst

Ålesund Høyre vil legge til rette for livslang læring. Ålesunds barn og unge skal vokse opp i en kunnskapsby med Norges beste barnehager og skoler. De skal møte en skole som gir alle elever muligheten til å realisere sine drømmer og ambisjoner, og en barnehage som gjennom lek og læring skal danne grunnlaget for at barna lykkes i skolen.

Kvalitet og valgfrihet i omsorgen

Ålesund har stor fagkompetanse innenfor mange viktige fagområder, og det er viktig at ressursene brukes på en god måte. Høyre vil sette den enkelte i sentrum og bidra til at man i så stor grad som mulig kan mestre sin egen hverdag og livssituasjon. Høyre vil ta i bruk velferdsteknologi i mye større grad, noe som gjør at flere kan bo lengre i eget hjem. Alt forebyggende og helsefremmende arbeid bør foregå i så nær tilknytning til hjemmemiljøet og pårørende som mulig.

Kultur, idrett og friluftsliv

Ålesund har et rikt og mangfoldig kulturliv. Kommunen skal være en aktiv medspiller for kulturen og idretten ved å gi eksisterende aktører det spillerommet de fortjener og legge til rette for etablering av nye tilbud. Gode kultur og fritidsaktiviteter er viktig for at Ålesundsregionen skal kunne videreutvikle seg til et enda mer attraktivt sted.

Se vår politikk

Ålesund kommune

Møre og Romsdal

Kontakt

Sissel Standal
Leder
Telefon: +4791759115

Odd Harald Karlsen
Fylkessekretær
Telefon: +4792803307

Aktuelt

Hellebroa en flaskehals

Onsdag og torsdag (3. og 4. mai) besøker komiteleder Nikolai Astrup (H) Ålesund. Astrup er leder av stortingets transport - og...

Innspill fra Oslo Høyre

Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg, besøkte i begynnelsen av april Ålesund Høyre. Gode innspill ble overført mellom...

Situasjonen i maritime næringer

Næringsminister Monica Mæland møtte representanter fra maritime næringer i slutten av mars. Til Nrk sier ministeren; Vi skal ha...

Våre folk

Øystein Tvedt

Møre og Romsdal

  • Gruppeleder
Send e-post Mobil: 47054973

Monica Molvær

Møre og Romsdal

  • Gruppenestleder
Send e-post Mobil: 97501202

Børge Wiig

Møre og Romsdal

  • Representant
Send e-post Mobil: 98670611

Roar Salen

Møre og Romsdal

  • Representant
Send e-post Mobil: 90860531

Henning Hofseth

Møre og Romsdal

  • Representant
Send e-post Mobil: 91357333

Sunniva Bøstrand

Møre og Romsdal

  • Representant
Send e-post

Eli Otterlei

Møre og Romsdal

  • Varamedlem
Send e-post Mobil: 93201413

Are Opdahl

Møre og Romsdal

  • Varamedlem
Send e-post Mobil: 90916230