Vår visjon

Ålesund har et hav av kvaliteter som vi kan være stolte av. Et næringsliv i verdenstoppen, et kulturliv som er i stor utvikling, gode utdanningsmuligheter, og en beliggenhet og et særpreg som gjør oss unike. Vi er en kommune som over lang tid har opplevd vekst og fremgang. Denne utviklingen vil Høyre bygge videre på.

Våre hovedsaker

Muligheter for fremtidens Ålesund

Ålesund Høyre vil sørge for at kommunen har et tjeneste- og velferdstilbud som er av høy kvalitet for alle innbyggerne. Vi vil sikre valgfrihet og muligheter slik at alle kan skape det beste for seg og sine nærmeste.

Skole, barnehage og oppvekst

Ålesund Høyre vil legge til rette for livslang læring. Ålesunds barn og unge skal vokse opp i en kunnskapsby med Norges beste barnehager og skoler. De skal møte en skole som gir alle elever muligheten til å realisere sine drømmer og ambisjoner, og en barnehage som gjennom lek og læring skal danne grunnlaget for at barna lykkes i skolen.

Kvalitet og valgfrihet i omsorgen

Ålesund har stor fagkompetanse innenfor mange viktige fagområder, og det er viktig at ressursene brukes på en god måte. Høyre vil sette den enkelte i sentrum og bidra til at man i så stor grad som mulig kan mestre sin egen hverdag og livssituasjon. Høyre vil ta i bruk velferdsteknologi i mye større grad, noe som gjør at flere kan bo lengre i eget hjem. Alt forebyggende og helsefremmende arbeid bør foregå i så nær tilknytning til hjemmemiljøet og pårørende som mulig.

Kultur, idrett og friluftsliv

Ålesund har et rikt og mangfoldig kulturliv. Kommunen skal være en aktiv medspiller for kulturen og idretten ved å gi eksisterende aktører det spillerommet de fortjener og legge til rette for etablering av nye tilbud. Gode kultur og fritidsaktiviteter er viktig for at Ålesundsregionen skal kunne videreutvikle seg til et enda mer attraktivt sted.

Se vår politikk

Ålesund kommune

Møre og Romsdal

Kontakt

Sissel Standal
Leder
Telefon: +4791759115

Odd Harald Karlsen
Fylkessekretær
Telefon: 92803307

Aktuelt

Tallet er 30,6%

Når fintellingen var klar og Ålesund valgstyre godkjente resultatet fra stortingsvalget, ender oppslutningen til Høyre på 30,6%. Meget...

Sterk H seier i Møre og Romsdal

Det ble et trillervalg, som bølget frem og tilbake i Møre og Romsdal. Det endte med klar seier for Høyre og 3 representanter på...

Valgvake med stil

På valgkvelden inviterte Ålesund Høyre til valgvake på Scandic Parken hotell. Vi endte opp med rekordfremmøte og kjempestemning....

Våre folk