Vår visjon

Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.

Høyres hjertesaker

Pasientenes helsetjeneste

Skole og forskning

Utenriks og forsvar

Høyres politikk

Averøy kommune

Møre og Romsdal

Kontakt

Odd Sigbjørn Tvestad
Leder
Telefon: +4791826821

Odd Harald Karlsen
Fylkessekretær
Telefon: +4792803307

Våre folk