Kontakt

Adresse

v/ Synnøve Eggen, Eideveien 166
6490 EIDE

Våre folk

Se våre politikere

Om Eide Høyre

Eide Høyre ledes av Eli Iren Sildnes

Eide Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.