Kontakt

Adresse

v/ Henry Ståle Farstad, Farstadvegen 1660
6444 FARSTAD

Våre folk

Se våre politikere

Om Fræna Høyre

Fræna Høyre ledes av Øyvind Panzer Iversen

Fræna Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.