Kontakt

Adresse

v/ Ole Andre Grebstad, Skaret 12
6050 VALDERØYA

Våre folk

Se våre politikere

Om Giske Høgre

Giske Høgre ledes av Ole André Grebstad

Giske Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.

Vedtektene for Giske Høgre er de samme som Høyres normalvedtekter for kommuneforeninger.