Vår visjon

Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.

Høyres hjertesaker

Helse og omsorg

Skole og forskning

Utenriks og forsvar

Høyres politikk

Gjemnes kommune

Møre og Romsdal

Kontakt

Erland Øren
Leder
Telefon: 94309066

Odd Harald Karlsen
Fylkessekretær
Telefon: +4792803307

Våre folk