Kontakt

Adresse

V/ Erland Øren, Ørvegen 61
6631 BATNFJORDSØRA

Våre folk

Se våre politikere

Om Gjemnes Høyre

Gjemnes Høyre ledes av Erland Øren

Gjemnes Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.