Vår visjon

Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.

Høyres hjertesaker

Helse og omsorg

Skole og forskning

Utenriks, forsvar og beredskap

Høyres politikk

Halsa kommune

Møre og Romsdal

Kontakt

Tore Brevik
Leder
Telefon: 91377677

Odd Harald Karlsen
Fylkessekretær
Telefon: +4792803307

Våre folk

Knut Botten

Møre og Romsdal

  • Representant
Send e-post Mobil: 93432806

Tore Brevik

Møre og Romsdal

  • Representant
Send e-post Mobil: 91377677

Morten Silset

Møre og Romsdal

  • Varamedlem
Send e-post Mobil: 45485850

Svenn Marius Skålvik

Møre og Romsdal

  • Varamedlem

Kåre Dønheim

Møre og Romsdal

  • Varamedlem
Mobil: 92460149

Roy Kristian Hoås Hanssen

Møre og Romsdal

  • Varamedlem