Vår visjon

Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.

Høyres hjertesaker

Helse og omsorg

Skole og forskning

Utenriks, forsvar og beredskap

Høyres politikk

Haram kommune

Møre og Romsdal

Kontakt

Bjørn Sandnes
Leder
Telefon: 91810733

Odd Harald Karlsen
Fylkessekretær
Telefon: +4792803307

Våre folk

Ewa Hildre

Møre og Romsdal

 • Gruppeleder
Send e-post Mobil: +4799711586

Rolf Longva

Møre og Romsdal

 • Gruppenestleder
Send e-post Mobil: 92239925

Jan Ove Harsjøen

Møre og Romsdal

 • Representant
Send e-post Mobil: 95913235

Martinus Løken

Møre og Romsdal

 • Representant
Send e-post Mobil: 98883921

Bente Bruun

Møre og Romsdal

 • Representant
Send e-post Mobil: 90947263

Arne Gunnar Harnes

Møre og Romsdal

 • Varamedlem
Mobil: 70215628

Gisle Anderssen

Møre og Romsdal

 • Varamedlem
Mobil: 99296922

Sylvei Vik

Møre og Romsdal

 • Varamedlem
Send e-post Mobil: 99040878

Stig Magne Flem

Møre og Romsdal

 • Varamedlem
Mobil: 95708274

Trond Elstad

Møre og Romsdal

 • Varamedlem
Send e-post Mobil: 41227685

Cathrine Flem Lervåg

Møre og Romsdal

 • Varamedlem
Mobil: 90960243

Bernt Eidsvik

Møre og Romsdal

 • Varamedlem
Send e-post Mobil: 45201348