Vår visjon

Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.

Høyres hjertesaker

Skape flere jobber

Skole og forskning

Helse og omsorg

Utenriks, forsvar og beredskap

Høyres politikk
Anders Riise, Ordfører, Hareid
Anders Riise
Ordfører, Hareid

Hareid

Møre og Romsdal

Kontakt

Wenche Johanne Holstad Jøsok
Leder
Telefon: 99537106

Odd Harald Karlsen
Fylkessekretær
Telefon: 92803307

Aktuelt

Stortingsrepresentant Torill Eidsheim

Verdensdagen for psykisk helse

Psykisk helse er blant Høyres viktigste satsingsområder. Vi vil legge til rette for økt brukerinnflytelse, kortere ventetider, bedre...

Våre folk