Fylkesårsmøte Møre og Romsdal Høyre 28-29 januar 2017

28-29 januar blir det avholdt årsmøte på Quality Alexandra i Molde. Her blir et mange spennende fredrag og diskusjoner om politikk. Jan Tore Sanner kommer, kommer du? 

Program før Fylkesårsmøte lørdag 28. januar 2016

 

1000 – 1130       Hvordan drive en god lokalforening 

Deltagere: Lokallagsleder og de med interesse. Deltagelse er ikke obligatorisk, men det er ønske om en så bred deltagelse som mulig.

                            Per Are Sørheim, Ørsta Høyre

                            Sisel Standal, Ålesund Høyre

                            Randi Borgenhaugen, Kvinneforum

 

1000 – 1130       Kampanjeledersamling, arbeid frem til valget 

                            Deltagere: Kampanjeledere, det sendes egen innkalling til disse

                            Monica Molvær, kampanjemedarbeider

                            Carl-Henrik  Bastiansen, kampanjemedarbeider


Program for Fylkesårsmøtet Møre og Romsdal Høyre

28. og 29. januar 2017

 

Lørdag 28. januar

Program:

1200     Registering og lunsj

1245     Velkommen til Molde, Ordfører Torgeir Dahl

Fylkesleder Geir Ove Vegsund ønsker velkommen

              -Konstituering

              -Allsang «Nordmannen»

 1300     Møre og Romsdal Høyres toppkandidater

              -Helge Orten

              -Marianne Synnes

              -Vetle Wang Soleim

1330     Jan Tore Sanner

1430     Pause

1445     Presentasjon resolusjonskomiteen og arbeidsform

1500     Syver Hanken

              Ungdomsfylket Møre og Romsdal

1545     Pause

1600    

Del 1

Del 2

Retorikk seminar

Hvordan skrive og snakke

Ansvarlig:

Rolf Erik Tveten

Sosiale media, praktisk tilnærming

Bruk av sosiale media

Bruk av nettsider

Ansvarlig:

Carl-Henrik Bastiansen

Britt Janne Tennøy

Monica Molvær

Trude Fjærli Giskås

Vetle Wang Soleim

 

1800     Forhandlingene avsluttes

1930     Vordrink

2000     Festmiddag

 

Søndag, 29. januar

 0900     Møre og Romsdal Høyres arbeid frem til valget 2017

0915     Resolusjonsarbeid

1115     Pause

1130     Endringer, innovasjon og tilpassninger  i næringslivet

Robotek AS ved Arne Tande

 1215     Ordinære årsmøtesaker

 1400     Avslutning

              Lunsjpose

 

Det tas forbehold om endringer i program og kjøreplan.