Kontakt

Adresse

Postboks 1509
6025 ÅLESUND

Leter du etter en spesiell person?

Se våre politikere

Om Møre og Romsdal Høyre

Møre og Romsdal Høyre ledes av Geir Ove Vegsund

Eit fylke forframtida!: Møre og Romsdal Høgre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Kvar enkelt skal ha størst mogeleg fridom til og ansvar for å forme sitt eige liv og si eiga framtid basert på respekt for andre og for fellesskapet. Høgre trur på framtida og menneska si evne til å finne nye løysingar på felles utfordringar

Les mer om vår politikk og hjertesaker